Generelle betingelser

Lov om pakkerejser

Alle rejsearrangementer er underlagt "Lov om pakkerejser", der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Safari Eksperten henviser i denne forbindelse til Safari Ekspertens katalog, prisliste, faktura, voucher, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt produkt-ansvarsforsikring.

Afbestilling:

Safari Ekspertens partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.

Afbrydelse af ophold:

Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

Ansvar:

Safari Ekspertens ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af Safari Eksperten benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Safari Eksperten er medlem af Pakkerejseankenævnet og Rejsegarantifonden - reg.nr. 1462 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af Safari Ekspertens betalingsstandsning/konkurs. Ethvert krav mod Safari Eksperten skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. Safari Ekspertens prisliste er gældende for 2017. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.

Betalingsmuligheder:
Nordea Bank Danmark A/S
Centrumpladsen 8
DK-5700 Svendborg
Reg. Nr. 2680
Konto nr. 6890 939 501
Swift kode: NDEADKKK
Iban: DK6820006890939501

Når rejsen bookes, skal depositum, 50% af rejsens pris, betales inden 10 dage - hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 60 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er Safari Eksperten i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra Safari Eksperten, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150 pr. gang. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Copyright:

Safari Eksperten gør opmærksom på, at der er copyright på samtlige billeder i kataloger o.a. Billederne er ikke nødvendigvis brugt under de enkelte partnere og/eller lande.

Flybilletter:

Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. Safari Eksperten gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til Safari Eksperten. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr på ca. kr. 1.000. Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver Safari Eksperten et administrationsgebyr på kr. 500. Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.

Flyrejsen:

Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb. Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller. Det anbefales at kontrollere flyrejseplan senest 24 timer før hjemrejsen. 

Forsikring:

Safari Eksperten har et samarbejde med Europæiske rejseforsikring vedrørende rejse- og afbestillingsforsikringer, og vi anbefaler at vore kunder tegner disse. Safari Eksperten tilbyder en speciel rejseforsikring, som er "skræddersyet" til aktiv ferie. Kunden er – som tillæg til en standard rejse- og afbestillingsforsikring – dækket i tilfælde af fysiske skader, som vil umuliggøre en "normal" gennemførelse af rejsen. Den specielle afbestillingsforsikring på 4% af rejsens pris, som vi tilbyder i samarbejde med Europæiske, udløser – i tilfælde af en forsikringsbetinget afbestilling – et til gode bevis til en ny rejse med Safari Eksperten Ønsker man i stedet at få pengene udbetalt, skal man tegne den normale afbestillingsforsikring på 6% af rejsens pris.

Danskerlisten

Det kan være en god idé at oprette en profil hos Udenrigsministeriet og registrere kontaktoplysninger i forbindelse med rejser i udlandet, så myndighederne ved hvor man befinder sig, hvis der skulle opstå en krisesituation.
Det gøres via Udenrigsministeriets gratis APP "UM Rejseklar". Det er ikke muligt at registere dig via hjemmesiden/PC, men du kan på dette link, læse mere om alternativerne.
Har du akut behov for bistand kan du kontakte nærmeste ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets globale vagtcenter på + 45 3392 1112.

Generelt:

Kunden skal altid huske at læse Safari Ekspertens generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

Kontakt via hjælp-telefon:

Safari Eksperten træffes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation - nummeret udleveres sammen med afrejsepapirerne. Normal åbningstid er mandag til fredag kl. 9.00-17.00 på tlf. (+45) 56 36 25 45.

Kreditkort

Ved betaling med kreditkort udstedt i Danmark opkræves 1,25%. Ved betaling med kreditkort udstedt i udlandet opkræves min. 3% (afhængig af kortet). Betaling med Dankort er gebyrfrit. 

Overdragelse af rejsen:

Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er det muligt, hvis der stadig er ledig plads på flyet. Det kræver dog, at Safari Eksperten er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Priser:

Priserne i kataloger er nævnt i danske kroner, hvor der ikke er angivet andet. Ved pakkepriser, hvor flypriser indgår, er disse flypriser baseret på laveste økonomiklasse pris. Der tages forhold for ledige pladser på denne prisklasse.

Prisregulering:

I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder Safari Eksperten sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving. Er der f.eks. købt et arrangement til kr. 20.000, som er baseret på US$ kursen pr. 07/08 - 2017, hvor kursen var 626,79 og kursen er steget til 700 på indbetalingsdagen, vil der komme en prisstigning på 11,68% på den del af rejsen, som afregnes i US$. I dette tilfælde kunne det være kr. 15.000, der skulle betales videre. Kursreguleringen vil da være 11,68% af kr. 15.000 = kr. 1.762

Reklamation:

Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal Safari Eksperten omgående kontaktes, såfremt kunden og Safari Ekspertens partner ikke kan løse problemet. Bliver Safari Eksperten ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning.

Vaccination:

Der anbefales en eller anden form for vaccination til de fleste afrikanske destinationer Safari Eksperten råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning. Se også Safari Ekspertens generelle informationer for den aktuelle destination.

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse: 

Såfremt en rejse af Safari Ekspertens ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere Safari Eksperten om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis Safari Eksperten allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis Safari Eksperten ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen. Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der et ændringsgebyr på kr. 500.

Der tages forbehold for trykfejl.

Safari Eksperten – 2018

Nyhedsbrev

Få vores Diamant-bog som PDF (værdi 198,- kr)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv blandt de første til at få rejsetilbud direkte i indbakken

  • Tilbud på safarirejser
  • Afbudsrejser
  • Vores Diamant-bog som PDF
  • Safari-historier, video, konkurrencer m.m